Се одржа седница на Советот за развој…

Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски,…