Поразително: “Сиромашен” од Словенија би бил “средна…

Во Македонија, Србија и Црна Гора, стапката…