Се “спукаа” граничарите на Киргистан и Таџикистан:…

Ескалација на границата Киргистан и Таџикистан: Еден…

Граничарска пресметка на границата на Киргистан и…

На границата на Киргистан и Таџикистан имаше…