И ова го има: Во Белград може…

Министерството за одбрана му дозволи на Воениот…