Може ли течниот гас да биде алтернатива…

Балканот доби друг правец на снабдување со…