Траги-комедија: Германија може да се соочи со…

Германија може да се соочи со недостиг…