ТРГОВСКИ БУМ: Рекорден трговски суфицит од скоро…

Месечниот трговски суфицит на Кина се зголеми…