Следува блокада: САД разгледува опција за воведување…

Целосно трговско ембарго и блокирање на пристапот…