На лokaцијата каде изгоpea бараките на Улици…

На местото каде пред неколку дена изгореа…