Македонскиот Устав е отворен како конзерва –…

Заедницата на Хрватите во Република Северна Македонија…