Русија со yлтимaтyм до HAТО: Алијансата до…

Русија, која во 2014 година изверши анексија…