Извршната директорка на Европол до МВР: Следете…

Македонската полиција е веќе на високо ниво…