Форд: Електричните возила на марката би можеле…

„Сегашниот модел на дистрибуција нè чини околу…