Прекината потрагата по Мартин: “Ќе чекаме морето…

Грчката организација  ОФКАТ која ја предводеше потрагата…