Никна уште еден УЧК споменик! Се слави…

И додека сè уште јавноста ја бранува…