Епидемија на хепатитис А владее во училиштата…

Во Загреб веќе два месеца владее епидемија на хепатитис А или…