Христо Иванов: Властите во Скопје измислуваат дека…

Во телевизиска дебата на бугарската национална телевизиај…