Работниците на италијански аеродром пронашле оружје во…

Работниците на италијанскиот аеродром пронашле оружје во…