ЕУ ќе ја парализира централната банка на…

Европската унија, заедно со САД, Велика Британија…