Град Скопје и Црвен крст промовираа нова…

Град Скопје и Црвен крст промовираа нова…