Монахот Цркњас: Не може мајката да биде…

Архимандритот Никодим Царкњас, македонски монах во Грција…