Македонските пензии ќе се зголемуваат според швајцарски…

Владата и претставници на здруженијата на пензионерите…