Линде: Членството на Шведска во НАТО би…

Членството на Шведска во НАТО би имало…