Балканските пристаништа се важен актер во меѓународниот…

Солунското пристаниште е едно од десетината слични…