Дел од школите во Србија ќе преминат…

За да се заврши успешно школската година…