Македонците во Албанија достоинствено го одбележаа празникот…

Македонците во Албанија, независно од нивната верска…