Судиите, обвинителите и затворската полиција ќе добијат…

Со Законите за изменување на законот за…