Талевски реагира: ЈП СИЗ Жабени кое вработи…

ПРЕТПРИЈАТИЕТО КОЕ ПРЕД ДЕВЕТ ГОДИНИ ОВОЗМОЖИ РАБОТА…