(Документи) 3aбегана работа: За новиот премиер нов…

Новиот премиер во Владата ќе биде дочекан…