Боpи се за себе, никој друг нема да го направи тоа за тебе

  • July 4, 2019
  • Коментари

Боpи се за себе. Ако се предадеш без боpба, што ќе ти е животот?

Боpи се со талентот. Боpи се со знаење, боpи се со љубезност. Боpи се со делата кои ќе останат зад тебе. Боpи се со прегратка, со разбирање, со учење.

Боpи се со испружена рака која ја ја чека друга рака. Боpи се така што ќе се боpиш со сопствените де мони. Боpи се со вистината. Боpи се со убавото вопситување, со неоткажување.

Боpи се со откажување кога главата мора да оди низ ѕидот. Боp[и се со вербата во себе. Боpи се со вербата во луѓето кои ги викаш пријатели, боpи се со мудри избори.

Боpи се со гpешките кои ги признаваш, а не ги препишуваш на другите. Боpи се со нежност, со страст, и оп цуј, кога ќе мораш да опцуеш.

Но, таа боpба секогаш нека биде фер и достоинствена.

Претходно «
Следно »