(Видео) Голeмa вoeнa вежбa на Kpиволак

Мировни конвои, одбрана, напад, боев гаѓање во мети од воени возила. Вакви сценарија денеска беа дел од робусната билатерална вежба „Одлучен удар“ која на воениот полигон ја спроведуваат македонската и американската армија.

Одлучен удар е најголема воена вежба од влезот на Македонија во НАТО. Главната цел на вежбата е да го зголеми нивото на интероперабилност со партнерите од Алијансата.

Освен американски војници, дел од вежбата се и специјални единици од Бугарија и Грција.