(Видео) ЕВЕ КОЈ СТОЕЛ ЗАД ОВОЈ CTPAШЕН ПРОЕКТ: Доколку се остварел планот на овој архитект не би постоеле Медитеранот и Јадранско море

  • November 8, 2019

Пред помалку од еден век германската елита разговарала за идеата на архитектот Херман Зергел, да се направи супер континент кој би го сочинувале Европа и Африка.

Имагирнарниот континент би се викал Атлантропа.

Дека сите биле “загреани” за овој проект сведочат и голем број на документи за Атлантропа, исечоци од голем број географски списанија, како и цела мапа на потенцијалните европски градови во Африка, кои се чуваат во Минхенскиот музеј.

 

Претходно «