October 27, 2021, 9:42 pm

Водно прогласено за заштитено подрачје од V категорија

Поврзано

- Advertisement -
- Advertisement -

Владата денеска донесе Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје од V категорија.

Со оваа одлука се овозможува зачувување на автентичната состојба на природата преку заштита на природните и други вредности; спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на природната рамнотежа на екосистемите; создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност и природното наследство и одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на видовите и нивната природна рамнотежа.

Во расправата по повод оваа точка Владата донесе заклучок дека останува отворена за дебата и сугестии во однос на предлогот за донесување на специјален закон за Водно како можност за дополнително унапредување на заштитата на Водно.

Latest News

Арсовска од Сарај: Скопје повторно ќе биде град на соживот

Скопје повторно ќе биде град на соживот, соработка и солидарност. Ќе биде град во кој ќе нема заборавени населби...

More Articles Like This