ГОЛЕМ ПОЖАP ВО КОЗЛЕ: Гоpат гаpажи (ВИДЕО)

  • September 10, 2019
  • Коментари

Во скопската населба Козле во тек е инте рвенција на проти впожа рната бр игада по пријавувањето за запа лени стари гаражи, објави МКД.МК.

Очевидците велат дека пред избув нувањето на пожарот, од гаражите се слушнале две експ лозии, најверојатно на плински бо ци. Нема опа сност од ширење на пожарок кон куќите.

ИЗВОР: МКД.МК

Претходно «
Следно »