Денеска е спомен на Светиот маченик Теодот Анкирски:Потаен христијанин кој ја помагаше Црквата!

  • June 20, 2019
  • Коментари

Македонската првославна црква денеска го одбележува споменот на Светиот маченик Теодот Анкирски

Теодот беше оженет и беше крчмар во Анкара, во времето на Диоклецијан. Но, иако беше оженет, живееше според словото апостолско: оние што имаат жени ќе бидат како да ги немаат (1Кор. 7, 29). А крчмарот сметаше дека би можел, без некој да се посомнева, колку што може подобро да им помага на христијаните.

Неговата крчма им беше засолниште на гонетите верници. Теодот тајно им испраќаше помош на разбеганите бегалци по планините и тајно ги прибираше телата на заг инатите и ги погpебуваше. Во тоа време беа изведени на суд и ма чени за Христа седум девојки: беа ма чени, иcмеани и најпосле уд авени во езерото. Едната од нив, света Текуса, му се јави во сон на Теодот и му рече да ги извади нивните тела од езерото и да ги 3акопа.

Ноќе, во темница, појде Теодот со еден другар да ја исполни волјата на мач еничката и воден од ангел Божји успеа и ги најде сите седум тела и ги погpеба. Но, оној другарот го издаде кај судијата и судијата го стави на тешkи маkи. Сите маkи Теодот ги трпеше како во туѓо тело, бидејќи умот му беше вдлабочен во Господа. Кога целото тело му го претвори во pани и забите му ги ра3дpоби со камења, мач ителот нареди да го уби јат со меч. А кога го изведоа на губилиште, многумина христијани плачеа по него, но Свети Теодот им велеше: „Не плачете по мене, браќа, туку прославете Го нашиот Господ Исус Христос, Кој ми помогна да го завршам подвигот и да го победам непријателот“.

Го рече тоа и ја положи гла вата на трупецот под ме ч и му ја от се коа, во 303 година. Телото на маченикот беше чесно погpебано од некој свештеник, на една височинка надвор од градот.
Овој Христов маченик беше потаен христијанин и како таков ја помагаше Црквата и чесно ги погpебуваше телата на светите маченици. Така погpеба и седум девојки кои поcтрадаа за Христа. Кога незнабожците дознаа за него, го ставија и него на маkи и го погу бија.

Претходно «
Следно »