КAДE ЗAВPШИЛE ТИE ПAРИ: Миниcтepствoтo за инфopмaтичкo oпштeствo пoтрoшилo 683.000 дeнaри

  • November 9, 2019

Каде завршиле 683.000 денари кои министерството за информатичко општество ги потрошило лани? Што плаќал министерот Манчевски со народни пари преку картичка не е познато, а дека нема евиденција за потрешените средства се наведува во извештај на заводот за ревизија.

– Ревизијата утврди дека во текот на 2018 година преку картичка е реализиран промет во износ од 683 илјади денари, а за начинот на евидентирање на прометот не е постапено по препораката на Овластен државен ревизор. Ваквата состојба не е во согласност со одредбите од Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот и влијае на реалното и објективно прикажување на позициите во финансиските извештаи, а и на квалитетот на информациите што истите ги даваат, се наведува во Конечниот извештај за извршена ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерството за информатичко општество и администрација.

На прашања на Алфа од министерството се правдаат, па винaтa ја префрлаат на Службата за општи и заеднички работи на Владата оти тие биле задолжени за оваа работа. Но, објаснуваат, со картичка се плаќа исклучиво при службени патувања и при посета на странска делегација, кога домаќин е министерството.

Според Алатката за отченост на носителите на јавни функции министерот Манчевски само во првите пет месеци од минатата година за карти за авион, ручеци, превоз, телефонски сметки и слично потрошил 409.666 денари, а за останатите месеци податоци нема.

Во 2017-та пак, Манчевски за исти намени, за пола година, од јуни заклучно со декември потрoшил 766.994 денари. За првите шест месеци од годината вакви податоци не постојат на транспарентната алатка за отчетност.

Претходно «