НОВ МИГРАНТСКИ БРАН: За Македонија се уште не е завршена мигрантската криза

  • September 5, 2018

Сеуште постои опасност од наплив на бегалци по Балканската рута.И покрај тоа што бројот на мигрантите во однос на 2015 година е намален сепак во Гевгелија има видливо движење.Според добрите познавачи миграциите се феномен кој неможе да се предвиди и никој не знае што може да се случи во блиска иднина бидејќи има и опасност од бран на повратници.

Странските есперти пак сметаат дека во Македонија постои ризик во однос на зголемување на мигрантскиот бран додавајќи дека моментално постојат транзитни прифатни центри и нема потреба од отварање на нови кампови за мигрантите.

На конференцијата за мигранти и бегалци под наслов Одговорности и одговори беше потенцирано дека она што претсвува предизвик е како државите од регинот преку размена на искуствата да изнајдат решенија за справување со слични кризи во иднина.

Претходно «
Следно »