October 21, 2021, 11:35 am

Нajмaлкy 8 гoдини зaтвop зa тoj штo нaмepнo ќe пpeдизвикa шyмcки пoжap вo Македонија

Поврзано

- Advertisement -
- Advertisement -

Во македонскиот Кривичен законик, во главата за кривичните дела против животната средина и природата, во членот 227 пропишано е и кривичното дело „Предизвикување шумски пожар“.

„(1) Тој што ќе предизвика шумски пожар па поради тоа ќе настапи штета од големи размери, ќе се казни со затвор најмалку осум години.

(2) Со казната од став 1 ќе се казни и тој што ќе предизвика пожар во заштитена шума, национален парк или во друга шума со специјална намена.

(3) Тој што ќе предизвика два или повеќе шумски пожари, ќе се казни со затвор најмалку десет години.

(4) Ако делото од ставовите 1 и 2 е сторено од небрежност, сторителот ќе се казни со затвор од три до пет години“, се пропишува во Кривичниот законик.

Latest News

Шилегов склучил ДОГОВОР ВО ЧЕТИРИ ОЧИ ЗА КАФЕАНИ, тоа е континуитет во работењето

Градоначалникот на Град Скопје во заминување, Петре Шилегов среде изборна кампања, помеѓу двата круга склучил договор со кафеани и...

More Articles Like This