ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА Е МАЈКА НА БАЛКАНСКИТЕ ЦРКВИ: Црногорската црква била под власт на Охридската архиепископија, а свештениците од македонските предели!

  • February 5, 2017
  • Коментари

“Под властта на Охридската архиепископија како црковно-верско средилиште припаѓала и територијата на Црна Гора. По некои од 15 век (Данило Радојевиќ, Црногорско-приморска енциклопедија, Енциклопедија на Југославија итн), а по други при крајот на 14-от век (Р. Грујиќ, Црногорска митрополија во народната енциклопедија српско-хрватско-словеначки)

manastir_ostrog

Првото гледиште го потврдува и српската историчарка Олга Зиројевиќ, која смета дека Цетинската митрополија припаѓала под Охридската архиепископија од 1455 година.

Името на Македонија се среќава во широко значење на целиот Балкан па и во Црна Гора, а архивската граѓа покажува дека тоа оставило цврста општествена меморија и свест кај Црногорците.

 

“”ОТ ПРЕДЕЛ МАКЕДОНСКИ, ОТ ЗЕМЈА ЦРНА ГОРА””

Во писмо од 1640 година, црногорскиот митрополит Мардарије се титулира

“”Јас епископ кир Мардарије от предел Македонски, от земја Црна Гора, от манастир Цетиње…смирен во Христа слуга Мардарије, владика црногорски и целото приморје””

За др. Јован Радончиќ синтагмата “”от предел Македонски”” бил доволен за да заклучи дека Мардарије по потекло бил од Македонија. Ристо Драгичевиќ пак, подробно објаснува и докажува дека Мардарије ниту бил етнички ниту јазично Македонец. Оваа синтагма според Драгичевиќ “”от предел Македонски”” само ја означува припадноста на Црногорската митрополија под јурисдикција на Охридската (македонската) архиепископија.

Печатарот Божидар Вуковиќ Подгоричанин во своите книги од 1520 до 1537 година пишува:
“Ot otačastva moega ot zemlje Dioklitiskije, eže jest v predjeleh makedonskih ot grada naricajemago Podgorica“

И во третата книга на Божидар Вуковиќ тој ја повторува оваа синтагма. Вук Караџиќ оваа формулација на Божидар Вуковиќ ја објаснил на овој начин: “”su se Maćedonija srpski zvale sve zemlje našega naroda, kao što se i u narodnoj pjesmi… Đurađ Smederevac zove kralj od Maćedonije“.

Калуѓерите пак на манастирот во Морача во 1615 година ќе пишат “”v oblasti hercegovskoj v zapadnih strana i predjelah maćedonskih“. Исто така, писмото на владиката Данило Петровиќ до рускиот цар Петар Велики од 28 јануари 1712 година завршува вака “”Iz Crne Gore u Makedoniji“ односно ,,Iz Crne Gore regije (pokrajine) u Makedoniji“, а на италијански: ‘‘Scritto de montenegro dela regione di Macedonija“.

 

БИСКУПОТ ОД МАКЕДОНИЈА..:ВО ЦЕТИЊЕ

Само така може да се именува ставот на историјата на Скендербег Црнојевиќ на светото крштевање наречено Џураџ, Мартина Скадарска односно, нејзиниот превод од латински на преписот на владиката Василије дека “”Иван Кастриот Црнојевиќ е од родот на македонски кралеви””.

По враќањето од Црна Гора, рускиот полковник Михајло Милорадовиќ (по потекло од Херцеговина) во 1712 година се потпишува во своите псима како “”полковник и кавалиер македонски””.

Во Виена на 15.12.1714 е издаден пасош на владиката-господар Данило Петровиќ на кој пишува “”бискуп од Македонија…од Цетиње””.

За оваа тема, односно за тоа колкава јурисдикција имала Охридската архиепископија, и за тоа која е мајката црква на останатите балкански има многу докази, кои ќе бидат објавувани последователно.

Претходно «
Следно »