РУСИ ГО НАДГРАДИЈА РАДАРОТ ВО ЃУРИШТЕ: Руси го надградија и модернизираа радарот во Ѓуриште

  • June 9, 2018
  • Коментари

Инсталирани се нови автоматски современи радарски контролни и мониторинг единици за управување на мерната станица во Ѓуриште. Системот е поправен и надграден, на што работеше тим од Русија.

Инсталирана е и новата верзија на софтверскот пакет, а извршена е и целосна калибрација.

Радарскиот систем за детектирање и следење облачни маси кои предизвикуваат големи временски непогоди е инсталиран во 2005 година во Љуште кај Свети Николе, а од пред четири години не беше во функција.

Реконструирани се и повеќе метеоролошки станици: во Штип, Демир Капија и Крива Паланка, а инсталирани се и агрометеоролошки станици во Градско, Кочани и Струмица.

Претходно «
Следно »