УГОСТИТЕЛИТЕ ЌЕ ВАДАТ ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТЕРАСИТЕ: Измени во условите за поставување урбана опрема

  • November 15, 2018

На вчерашната 21ва седница на Совето на Град Скопје, се донесе одлука за одредени измени во условите и регулативите за поставување на урбана према.

Станува збор за измени во постапката на поднесување на барањето и давањето на дозола за поставување на урбана опрема како и времетрањето на дозволите.

Имено, доегашната пракса беше да се издаваат со времетраење од една годени како и фактот што Град Скопје ќе биде единствено надлежен за издавање на истите, а општините на територија на град Скопје ќе бидат овластени од стана на градоначалникот да го спроедуваат истото.

Претходно «
Следно »