Цpнa пpoгноза на Американците за Македонија: Дo кpajoт нa jyни 6 илjaди живoти ќe oднece пaндeмиjaтa

Анализа на американскиот Институтот за здравствени проценки АХМЕ покажува дека бројот на починати од корона вирусот во Македонија ќе се искачи блиску до 6,000 до крајот на јуни.

Институтот предвидува три сценарија – најцрно, сценарио со масовно носење на маски и средно сценарио кое е всушност линијата по која Македонија сега се движи.

Според сегашното средно сценарио, Македонија може да очекува над 5,700 жртви од епидемијата до 30 јуни. Оптимистичкото сценарио предвидува околу 5,270 жртви до овој период, додека според најцрното сценарио – на крајот на јуни ќе надминеме 3,000 жртви, проценува институтот АХМЕ.

Загрижувачки, проекциите предвидуваат бројот на починати да се приближат до 50-ина дневно во текот на април. Според проценките на институтот, состојбата ќе подобри на крајот на април.