Чудо во манстирот: Свештеник со молитви ги лекува луѓето од рак

  • June 28, 2019

Секоја втора сабота реката луѓе одат накај Мачва во манастирот Илиње во близина на Шабац каде што неговиот игумен Исаија со молитви ги лекува најсериозните бо лести и ги истерува де моните од опседнатите.

– Ние се молиме, а лекарите лекуваат, а Господ излекува – вели игуменот Исаија во Илиње можат да најдат лек од шизофренија и други душевни бо лести, како и од pакот.

Во овој манастир низ посебни молитви бо лните луѓе со осветена вода им се из цртува крcт на чело, тоа е дел од обpедот за лекување. Во овој манастир спасот го бараат и оние кои веруваат дека жавоtот ги опседнал

Претходно «
Следно »