Целиот документ, на бугарски јазик, можете да го прочитате на следниот линк.