OГЛАС ЗА ПРИЕМ НА 60 КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ: Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ објави оглас

  • May 15, 2019
  • Коментари

Од Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ објавија јавен оглас за прием на нови 60 слушатели во новата VII генерација на почетна обука.

Јавниот оглас е објавен во „Службен весник“ и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на огласната табла и на веб страната на Академијата.

Рокот за пријавување на јавниот оглас е 15 дена, сметано од денот на неговото објавување во „Службен весник“.

Претходно «
Следно »