Замената на табличките ќе ги чини граѓаните од 1.400 до 1.500 денари

t

Замената на регистарските таблички со ознака МК со нова НМК (NMK) граѓаните треба да ја направат во овластени станици за технички преглед, а тоа ќе ги чини од 1.400 до 1.500 денари.

Министерството за внатрешни работи деновиве информираше дека граѓаните и правните субјекти, односно сопствениците на возила дека заклучно со 12.02.2024 мора да извршат промена на регистарските таблички со ознаката МК со ознаката НМК (NMK).

-Сопствениците на возилата треба да поднесат барање за промена на регистарски таблици во овластени станици за технички преглед каде врз основа на барањето на шалтерот на МВР се поднесува барањето за промена на регистарски таблички и од страна на референтот на МВР се издава нова сообраќајна довола и нови регистарски таблички на трошок на сопственикот на возилото. Цената на сообраќајната дозвола е 200 денари, а цената на регистарските таблички е 1.200 до 1.300 денари во зависност од обликот на регистарската табличка, информираат од МВР.

Сопственикот на возилото треба да приложи сообраќајна дозвола и регистарски таблички и важечка лична карта или ако сопственикот е правно лице тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија. Плаќањето се врши на пост терминал или на уплатница пп50.

Согласно Законот за возила, доколку возилото е во сообраќај со поинакви регистарски таблици од пропишаните предвидена е глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ