(Видео) Повеќе од 900 британски вojници добиваат…

На британските војници, стационирани во Естонија околу…