Предупредување за нови земјотреси во Србија

Во четврток во краток период се случија…