Фаучи ќе биде најбогатиот пензионер во САД,…

Д-р Ентони Фаучи е на федералниот платен…