Антикорупциoнерите во 2022 ќе ги проверуваат имотните…

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК),…